Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων για το 26ο επιστημονικό πεδίο «Κοινωνική & Πολιτισμική Ανθρωπολογία» του ΤΤΙΕ ΔΠΘ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. 34266/07.07.2022 (ΑΔΑ: ΨΚΥΘ46ΨΖΥ1-ΔΞ6) στο πλαίσιο του έργου με Τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Δι

Αρχεία: 
Κατηγορία: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.