Μητρώα

Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τη συγκρότηση επιτροπών επιλογής και εξέλιξης καθηγητών και λεκτόρων του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, όπως εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. με αριθ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (ΦΕΚ Β225/31-1-2017) και του άρθρου 21 παρ. 2ιγ’ του Ν. 4485/2017.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.