Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, το οποίο αποτελεί το παλαιότερο κατά σειρά ίδρυσης των τριών Τμημάτων, που συναποτελούν τη Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Στις σελίδες που ακολουθούν οι συνάδελφοι, που έχουν αναλάβει το έργο της φροντίδας και της ενημέρωσης του διαδικτυακού αυτού τόπου, προσπάθησαν να απεικονίσουν σ' αυτόν όχι μόνον την ιστορία, την ως σήμερα πορεία και την παρούσα κατάσταση του Τμήματός μας, αλλά και το ποικίλο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που ασκείται σ' αυτό. Έτσι και οι φοιτητές μας μπορούν να εξυπηρετηθούν στις ανάγκες των σπουδών τους, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πληροφορηθεί για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Τμήματος. Κι αυτό γιατί πολλές φορές ποικίλοι παράγοντες δεν επιτρέπουν να προβληθεί το έργο που παράγεται αθόρυβα, αλλά μεθοδικά και συστηματικά στις Σχολές και τα Τμήματα των ελληνικών ΑΕΙ. Ιδιαίτερα μάλιστα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης παράγεται εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο υψηλής ποιότητας, με προγραμματισμό, γνώση και αίσθημα ευθύνης, όπως άλλωστε δείχνουν οι δράσεις που αναπτύσσονται, αλλά και οι αξιολογήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί.
Το Τμήμα μας ανταποκρινόμενο στις προκλήσεις των καιρών, τα τελευταία χρόνια προσπάθησε να αναπροσαρμόσει τις δομές, τους στόχους, τη στρατηγική και τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που προσφέρει, με επιτυχία, καθώς δείχνει η έκθεση της εξωτερικής αξιολόγησής του, την οποία θα βρείτε αναρτημένη εδώ.

Το ισχύον εκσυγχρονισμένο πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνεται στις επόμενες σελίδες καταρτίστηκε από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος τον Απρίλιο του 2011. Από τότε, με τις μικρές αναπροσαρμογές που κατά καιρούς επιβάλλονται, αποτελεί το νέο πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο εντάσσονται οι νεοεισερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες. Τα τελευταία χρόνια ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Τμήμα αίθουσα πληροφορικής, η οποία σε συνδυασμό με την ενημερωμένη και πλούσια σε αυτοτελείς εκδόσεις και επιστημονικά περιοδικά βιβλιοθήκη μας, συντελεί στην αρτιότερη κατάρτιση των φοιτητών. Επίσης στο Τμήμα, ιδρύθηκαν προσφάτως τα Εργαστήρια «Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας», «Νεότερης, σύγχρονης ιστορίας και ιστορικής εκπαίδευσης» και «Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Ερευνών» τα οποία συμπληρώνουν τις βασικές ερευνητικές υποδομές του Τμήματος.

Στο Τμήμα λειτουργεί επίσης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σπουδές στη τοπική ιστορία – Διεπιστημονικές προσεγγίσεις», πληροφορίες για την οργάνωση, δομή και λειτουργία του οποίου μπορεί να βρει κάθε ενδιαφερόμενος εδώ. Για την πληρέστερη κατάρτιση των φοιτητών μας λειτουργούμε προγράμματα πρακτικών ασκήσεων, αλλά και έχουμε υπογράψει μια σειρά συμφωνιών με ξένα πανεπιστήμια, για ανταλλαγές φοιτητών στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus. Επίσης, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που επιτελεί, το Τμήμα μας διοργανώνει συχνά διαλέξεις, αλλά και επιστημονικές ημερίδες, διημερίδες και συνέδρια, πανελλήνια και διεθνή, με σκοπό τόσο την παρουσίαση του ερευνητικού έργου που συντελείται από το διδακτικό προσωπικό του, όσο και την πληρέστερη εκπαίδευση των φοιτητών και την ανάπτυξη της επιστήμης.
Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματός μας, αλλά και τους γονείς και κηδεμόνες τους, που στηρίζουν τις σπουδές τους συχνά με μεγάλες θυσίες, δεδομένης της πρωτοφανούς κρίσεως που τα τελευταία χρόνια μαστίζει την ελληνική κοινωνία, ότι τόσο το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό, όσο και το υπόλοιπο Ειδικό και Διοικητικό Προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους. Κι αυτό γίνεται τόσο στο επίπεδο των σπουδών, όσο και στο επίπεδο της έρευνας και της διάχυσής της, κάτι που είναι απαραίτητο στις μέρες μας. Αυτονόητο είναι ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί χρειάζονται η κατανόηση, η συνεργασία και η καλή διάθεση όλων.

Μ' αυτές τις σκέψεις σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας, σημειώνοντας ότι με χαρά θα δεχθούμε και θα συζητήσουμε τις εποικοδομητικές και δημιουργικές προτάσεις που πιθανώς θα μας στείλετε, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών και τη συμπλήρωση των πληροφοριών που παρέχονται σ' αυτήν.

 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
 Καθηγητής Γ. Χρ. Τσιγάρας

Video: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.