ΨΗΦΙΣΜΑ της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας

ΨΗΦΙΣΜΑ της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση της την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024 συζήτησε διεξοδικά το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο: «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων» και ιδίως το  Μέρος Α΄ «Οργανωσιακές αλλαγές στη δομή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» και λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις όλων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος αποφάσισε:

1.   Να εκφράσει την αντίθεσή της στην απόπειρα ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών ΑΕΙ στη χώρα και να ζητήσει την ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου.

2.   Να ζητήσει την απόσυρση του άρθρου 9 του Μέρους Α΄ του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Αναδιάρθρωση και μετονομασία της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης – Συγχώνευση Τμημάτων» και να καλέσει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης σε ουσιαστικό ακαδημαϊκό διάλογο με το

Τμήμα, το οποίο αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή μονάδα, διότι:

α. Στο άρθρο 9 δεν περιλαμβάνεται καμία αιτιολόγηση ως προς τις προτεινόμενες αλλαγές και από την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το σχέδιο νόμου απουσιάζει η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας των αλλαγών αυτών.

β. Προτείνεται η κατάργηση του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η βιωσιμότητα του Τμήματος το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του οποίου πιστοποιήθηκε πλήρως από την ΕΘΑΑΕ το 2020 και αξιολογήθηκε εκ νέου επιτυχώς από την ίδια Αρχή στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης αξιολόγησης το 2023.

γ. Δεν λαμβάνεται υπόψη ότι στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας λειτουργούν δύο (2) ΠΜΣ με άνω των 100 ενεργών φοιτητών, δύο (2) νέα ΠΜΣ είναι σε διαδικασία πιστοποίησης, εκπονούνται άνω των 100 διδακτορικών διατριβών και σημαντικός αριθμός νέων ερευνητών πραγματοποιεί μεταδιδακτορική έρευνα με χρηματοδότηση από ανταγωνιστικά προγράμματα, τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν σταθερή και ισχυρή επιστημονική δραστηριότητα και παρουσία, μόνο την τελευταία τριετία Εργαστήρια και μέλη ΔΕΠ του Τμήματος υλοποίησαν χρηματοδοτούμενα έργα το άθροισμα των οποίων ξεπερνά τα 4.000.000 ευρώ, την πρόσφατη πανευρωπαϊκή επιτυχία Εργαστηρίου του Τμήματος με την απονομή ερευνητικής χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC), την ευρεία συνεργασία του Τμήματος με ελληνικά και διεθνή Α.Ε.Ι., την προσέλκυση φοιτητών Erasmus από πανεπιστήμια του εξωτερικού, την κοινωνική του ανταπόκριση, τη σύνδεση του με την τοπική κοινωνία της Θράκης και την ανάδειξη της τοπικότητας και της πολιτιστικής της κληρονομιάς μέσα από τις ποικίλες επιστημονικές και εκπαιδευτικές του δράσεις από το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992 έως σήμερα.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.