Αξιολογήσεις

Επισυνάπτονται παρακάτω:
 

  • Η τελική έκθεση της Επιτροπής πιστοποίησης, βάσει της οποίας το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG) για τα έτη 2020-2024
  • Η απόφαση πιστοποίησης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. από την ΕΘΑΑΕ.
  • Η τελική έκθεση των εξωτερικών αξιολογητών που επισκέφτηκαν το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας στις 27-29.1.14.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.