Υποστήριξη πτυχιακής εργασίας του Συμεών Κωνσταντίνου

Υποστήριξη πτυχιακής εργασίας του Συμεών Κωνσταντίνου

Την Τρίτη 2/7/2024 στις 18:00 ο κ. Συμεών Κωνσταντίνου, προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ θα υποστηρίξει δημόσια την πτυχιακή του εργασία με τίτλο Δημοτικά άσματα του Μακεδονικού Αγώνος εις σλαβικόν ιδίωμα: διαβάζοντας σήμερα μια συλλογή «μακεδονικών» τραγουδιών της δεκαετίας του 1960.

Η υποστήριξη θα διεξαχθεί διαδικτυακά στο link 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8F7yrLEGuRHqn6m_LEersU-lu6rmC9obz6PKs7QoMvk1%40thread.tacv2/1718799849372?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22f7a24bbe-51eb-4d68-96db-67205729748a%22%7d

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.