5η διαδικτυακή διάλεξη του Colloquium του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Σας προσκαλούμε στην 5η διαδικτυακή διάλεξη του Colloquiumτου Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 η οποία θα πραγματοποιηθεί  τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024 στις 19.00 μ. μ.
 
Προσκεκλημένη θα είναι η LidiaCotovanu, Κύρια Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ιστορίας «Nicolae Iorga» της Ρουμανικής Ακαδημίας στο Βουκουρέστι.
 
Τίτλος διάλεξης:
Ρωμιοί φoροεισπράκτoρες στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες
(από τα τέλη του 14ου αιώνα έως τον 17ο αιώνα)
 
Σύντομο βιογραφικό
H Lidia Cotovanu γεννήθηκε στο Cărpineni, στην επαρχία Hânceşti, στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Απέκτησε πτυχίο Κλασικής Φιλολογίας (στα Λατινικά και Αρχαία Ελληνικά) στο Πανεπιστήμιο Al. I. Cuza στο  Ιάσιο. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη «Μεσαιωνική Βαλκανική Ιστορία» στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων και συνέχισε το διδακτορικό της στο Παρίσι. Αναγορεύτηκε διδάκτορας της Ιστορίας και των Πολιτισμών το 2013 στην École des Hautes Études en Sciences Sociales των Παρισίων. Πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σήμερα εργάζεται ως Κύρια Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ιστορίας «Nicolae Iorga» της Ρουμανικής Ακαδημίας στο Βουκουρέστι, στο  Τμήμα «Πηγές, εργαλεία εργασίας και κοινωνική ιστορία».
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα καλύπτουν ποικίλα θέματα όπως τις μεταναστευτικές ροές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη από τον 14ο έως τον 17ο αιώνα, τη δικαιοδοσία των ανατολικών πατριαρχείων στα Ρουμανικά Πριγκηπάτα, τις μεταβυζαντινές ορθόδοξες λατρευτικές πρακτικές και το φαινόμενο του ευεργετισμού, τις συλλογικές και ατομικές ταυτότητες στη μεσαιωνική και νεωτερική Νοτιοανατολική Ευρώπη υπό οθωμανική κυριαρχία, τη γενεαλογία και την προσωπογραφία. Η κ. Cotovanu μελετά και εκδίδει ρουμανικές-κυριλλικές και ελληνικές ιστορικές πηγές.
Από την πλούσια εργογραφία της σταχυολογούμε ενδεικτικά.

  • En visite chez un résident grec de Venise: l’environnement domestique de Panos Hiéromnimon, l’ami des Cantacuzène valaques (†1691), (σεσυνεργασίαμετονChr. Luca), Venezia e il suo Stato da mar. Uomini e donne dello Stato da mar e altri contributi, a cura di Br. Crevato-Selvaggi, Venezia 2024, σ. 435-496.
  • Clients grecs de la Zecca vénitienne décédés sans testament. Le cas des marchands épirotes Pepanos de Valachie (XVIIe siècle), dans Gh. Lazar (éd.), Arrangements before the “great passage”. Testamentary practices ..., Konstanz 2023, σ. 283-357.
  • 1538: un tournant pour l’émigration balkanique vers la Valachie et la Moldavie, Diasporas. Circulations, Migrations, Histoire 40 (2022), 114-119.
  • Migrants, villes, monastères, commerces. Concentration urbaine des métoques acquis par les Patriarcats grecs en Valachie et en Moldavie, Études balkaniques, LVIII/2 (2022), 238-298.
  • Émigrer en terre valaque. Estimation quantitative et qualitative d'une mobilité géographique de longue durée, Ed. Istros, Braila 2022, 466 σσ. (σημαντικήμονογραφίατηςL. Cotovanu).
  • Le ktitorikon dikaion, les patriarches grecs et les limites du pouvoir absolu des princes valaques. Autour de la prétendue réforme monastique de Matei Basarab (1632-1654), in I. Biliarsky et al. (éd.), Religious Rhetoric of Power in Byzantium and South-Eastern Europe, 2021, σ. 241-272.
  • Orthodox Monasteries as Banks: A Comparison with Catholic Mounts of Piety, dans R. Avramov, Al. Fotic, E. Kolovos, Ph. Kotzageorgis (éd.), Monastic Economy across Time. Wealth Management, Patterns, and Trends, Sofia 2021, σ. 155-181.
  • Η πολιτογράφηση (naturalisation) των Ρωμιών/Γραικών στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες : ένα ψευδές ιστοριογραφικό πρόβλημα, στο Π. Κιμουρτζής, Άννα Μανδυλαρά, Ν. Μπουμπάρης (επιμ.),  Η Ιστορία, μία καλή τέχνη. Κείμενα αφιερωμένα στον Γ.Β. Δερτιλή, Αθήνα 2021, σ. 95-115.

Για περισσότερα, βλ. https://ehess.academia.edu/LidiaCotovanu
 
 
Linkπαρακολούθησης της διάλεξης: https://bit.ly/Colloquium-TIE
 
 
 
Εκ μέρους του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας
 
Η οργανωτική Επιτροπή:
 
Βασιλική Κράββα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας
Παναγιώτα Τζιβάρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας
Ελένη Φάσσα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.