«Δεύτερη Ημερίδα Μεταπτυχιακών, Υποψηφίων διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών»

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με πολλή χαρά σας προσκαλούμε στη 2η Ημερίδα Μεταπτυχιακών, Υποψηφίων διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών, την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου από τις 9:30 έως τις 20:00. Η συμμετοχή σας στην ημερίδα  θα είναι τιμή για το εργαστήριο και για τους φοιτητές που θα παρουσιάσουν τη νέα δουλειά τους. Θα μπορέσετε να συνδεθείτε από τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0cb98ea416e54814b835b1aed7f9d9a6%40thread.tacv2/1606669813303?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22de4f6871-f147-48de-af20-e840456cd071%22%7d

Με τιμή,

Αθηνά Συριάτου

Επίκουρη Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
athena.syriatou@gmail.com

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου, 2020
Φωτογραφίες: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.