Άνοιγμα unistudent για εγγραφές - δηλώσεις στο εαρινό εξάμηνο, από 7/5/2013 εως 31/5/2013.


Επειδή ένας αρκετά μεγάλος αριθμός φοιτητών/τριών ΔΕΝ έχει εγγραφεί στο εαρινό εξάμηνο της ακαδημαϊκής χρονιάς 2012-2013, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να διαγραφούν, όπως ρητά προβλέπει ο νόμος, εάν δεν είχαν κάνει εγγραφή ούτε στο χειμερινό εξάμηνο, το σύστημα μηχανοργάνωσης της Γραμματείας θα ανοίξει για τις εγγραφές /δηλώσεις μαθημάτων όσων φοιτητών δεν έκαναν στο εαρινό εξάμηνο τη δήλωσή τους από τις 7/5/2013 (μετά τις 10:00π.μ.) ως τις 31/5/2013.

Προσοχή! Το σύστημα δε θα επιτρέπει τροποποιήσεις των δηλώσεων που έχουν ήδη υποβληθεί.

Όσοι δεν εγγραφούν και δεν είχαν κάνει εγγραφή ούτε στο χειμερινό εξάμηνο θα διαγραφούν από τα μητρώα των φοιτητών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4009/2011.

Από τη Γραμματεία
02-05-2013 (ksgourop)